top of page

South of Europe Once Again - Part One - SevilleOnce again I'm back in the south of Europe.

This time I'm visiting not only Spain, but also a large part of Portugal. This trip was spread between three major cities, which I wanted to visit. Seville, Lisbon, and Porto.


I arrived in Seville, Spain. As usual, with a low budget airline Ryanair, but this time I had a taxi waiting for me at the airport for free. I don't usually ride a taxis when I travel on my own, but this time this was part of the offer I received from Booking.Com, where I always make my reservations during my travels.

Seville was super hot, even that this was not a summer yet. Nevertheless, the strong sun was a bit problematic to explore the city in the midday. The good thing, like in most of the Spanish, or even European old cities, the small streets and buildings around save you a lot from being fried.

My hostel in Seville was in the city centre. Very nice area and close to all major attractions. Room for four, but I was on my own for the majority of my stay. Good advice for all who want to travel on the budget and search for hostel accommodations, try to avoid all larger rooms than four, or six people. When you stay in the room with fewer beds, probably for a bit more to pay, the chances that you gone be on your own are high, because everyone usually goes for those less expensive options, and those rooms of twelve, or even more people, are usually packed and unpleasant.

From my room, I had a view on the building outside with stylish Spanish architecture, and a very creative parrot that mimic the sounds of dog, the telephone ring, and all sorts of whistless. Very noisy creature but a grate animal.


View from the hostel in Seville.View on the hostel in Seville.


Just like most of the Spanish cities, Seville has majority of traditional architecture. Spotting more modern style buildings, compared to the once in Scandinavia, Europe, or other parts of the modern world, could be very difficult. That's probably due to cultural heritage and the general outlooks of the city space.

The one, and probably the most recognisable of modern construction in the city of Seville, is The Metropol Parasol. Very impressive structure and very well fitted into the city surroundings.


Metropol Parasol in Seville.


History of Seville goes far beyond the cities of Barcelona, or Madrid. When Seville was a fully functional agglomeration port, cities like Madrid and Barcelona, were only a small villages, or didn't even exist on the maps. Seville was the first old capital of Spain as we know it. Old architecture and the city structure reminds you of this on every corner.

Seville was also a base for Portuguese explorer of new world, Christopher Columbus, whose expeditions ware founded by banking investors from Seville at the time, and for whom he worked with exploration and trade. It is also a city where is his grave.

This region of Andalusia was once conquered by Arabs, and those cultural, often mosaical forms, are also to be seen in the heritage of the city till this time. One of the good places to experience this, apart from an easy walk around the city, and Alcazar (which I have not explored, unfortunately) would be the current museum of contemporary art (Andalusian Centre of Contemporary Art) located in a former monastery, and tiling factory. Very unique space with layers of cultural changes, which this place achieved over the centuries and all cultural movements.

From my four nights in Seville (and what I can recommend, if you want to explore this cultural city in a decent dose, without flying around on the go) I can say, this amazing city has more to offer than I ever expected. It is definitely more culturally important to the European continent than the capital of Madrid, in my opinion. Definitely one of the places which everyone has to visit in Europe.Picture gallery from Seville.
 


Po raz kolejny jestem z powrotem na południu Europy. Tym razem odwiedzam, nie tylko Hiszpanię, ale także i dużą część Portugalii. Ta podróż została rozłożona na trzy duże miasta, które chciałem odwiedzić. Sewilla, Lizbona i Porto.


Przyjechałem do Sewilli w Hiszpanii. Jak zwykle z niskobudżetową linią lotniczą Ryanair, ale tym razem na lotnisku czekała na mnie taksówka, i to za darmo. Zwykle nie jeżdżę taksówkami kiedy podróżuję sam, ale tym razem była to część darmowej oferty którą otrzymanej od Booking.Com, gdzie zawsze rezerwuję noclegi podczas moich podróży. Sewilla była bardzo gorąca, mimo że to jeszcze nie było lato. Niemniej jednak, to dość silne słońce było nieco problematyczne podczas zwiedzania miasta w południe. Dobrą rzeczą, podobnie jak i w większości hiszpańskich, a nawet i europejskich starych miast, małe uliczki i otaczające budynki oszczędzają wiele przed kompletnym usmażeniem. Mój hostel w Sewilli był w samym centrum miasta. Bardzo ładna okolica i blisko wszystkich głównych atrakcji. Pokój dla czterech osób, ale i tak przez większość mojego pobytu byłem tam sam. Dobra rada dla wszystkich, którzy chcą podróżować z ograniczonym budżetem i szukać zakwaterowania w hostelu. Starajcie się unikać wszystkich większych pokoi niż cztery lub też sześć osób. Kiedy przebywasz w pokoju z mniejszą liczbą łóżek (prawdopodobnie za nieco więcej do zapłacenia ale warte) szanse, że będziesz sam, są dość wysokie, ponieważ wszyscy zwykle wybierają tańsze opcje i pokoje dwunastu, a nawet i więcej osób (nie zalecam), a one są też zwykle zapakowane, śmierdzące i nieprzyjemne. Z mojego pokoju miałem fajny widok na budynek ze stylową hiszpańską architekturą, oraz i bardzo kreatywną papugą, która naśladowała odgłosy psa, dzwonka telefonu jak i inne wszelkiego rodzaju gwizdy. Bardzo hałaśliwe stworzenie, ale przyjemnie umilało czas.


Widok z okna w hostelu w Sewilli.

Widok na hostel w Sewilli.


Podobnie jak i większość hiszpańskich miast, Sewilla ma większość tradycyjnej architektury. Wykrywanie budynków w bardziej nowoczesnym stylu, tak jak jest to w modnej i współczesnej Skandynawii, większości zachodniej Europy lub też i innych częściach współczesnego świata, może być bardzo trudne. Prawdopodobnie wynika to z głębokiego przywiązania do dziedzictwa kulturowego i ogólnych perspektyw przestrzeni miejskiej którą hiszpańska kultura stwarza. Jednym, i prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym nowoczesnym budownictwem w Sewilli, jest Metropol Parasol. Bardzo imponująca konstrukcja i bardzo dobrze wpasowana w otoczenie miasta.


Metropol Parasol w Sewilli.Historia Sewilli wykracza daleko poza Barcelonę lub Madryt. Kiedy Sewilla była już w pełni dużym i funkcjonalnym portem aglomeracyjnym, miasta takie jak Madryt czy też i Barcelona były jedynie małymi wioskami, lub też nawet nie istniały na mapach. Sewilla była pierwszą stolicą Hiszpanii jaką znamy. Stara architektura i struktura miasta przypomina o tym na każdym rogu. Sewilla była także bazą dla portugalskiego odkrywcy nowego świata, czyli Krzysztofa Kolumba, a którego ekspedycje były finansowane przez ówczesnych inwestorów bankowych z Sewilli, i dla których pracował z eksploracją i handlem. To także miasto w którym znajduje się jego grób. Ten region Andaluzji został kiedyś zdobyty przez Arabów, a te kulturowe, często mozaikowe formy, można również zobaczyć w dziedzictwie miasta do tego czasu. Jednym z dobrych miejsc, w których można tego doświadczyć, oprócz łatwego spaceru po mieście, czy też wizycie w Alcazar (którego ja niestety nie zbadałem) byłoby obecne muzeum sztuki współczesnej (andaluzyjskie centrum sztuki współczesnej) mieszczące się w dawnym klasztorze i fabryce płytek ceramicznych. Bardzo wyjątkowa przestrzeń z warstwami zmian kulturowych, które to miejsce osiągnęło na przestrzeni wieków i wszystkich ruchów kulturowych.

Z moich czterech nocy w Sewilli (i co mogę polecić, jeśli chcecie zwiedzić to ważne kulturowo miasto w przyzwoitej dawce, i bez latania w podróży) mogę powiedzieć, że jest to niesamowite miasto i ma zdecydowanie więcej do zaoferowania, niżeli się spodziewałem. Moim zdaniem jest to zdecydowanie ważniejsze kulturowo centrum dla kontynentu europejskiego niż stolica Madrytu. Zdecydowanie jedno z miejsc, które każdy musi odwiedzić w Europie. Tym, którzy interesują się sztuką, gorąco polecam wizytę w Muzeum Sztuk Pięknych w Sewilli (Museo De Bellas Artes). Jeśli jesteś posiadaczem paszportu europejskiego, wejście jest bezpłatne.Galeria zdjęć z Sewilli.
Tutaj możecie również zobaczyć Seville na moim video blogu z cyklu Nowy Kurs. Subskrypcja mile widziana.

Featured Posts

 Balonfoto

 beautiful pictures from important moments  
bottom of page