top of page

           Balon Fotografia Weselna

                piękne zdjęcia z ważnych chwil

    

                    Projekt Alfabet

 

 

    Cyfrowe kompozycje wykreowane za pomocą struktur oprogramowania Photoshop 3D.Obrazy są serią eksplorującą litery alfabetu w nowych formach.

     Kompozycja rozpoczyna się z jedną literą na czystej płaszczyźnie, która następnie jest poddana deformacjom za pomocą filtrów i narzędzi do edycji.

    Projekt jest alegorią do kontynuujących się deformacji językowych,które nieustanie mają swój proces wraz z progresem ludzkości i kulturowej diaspory. 

    Obrazy w żaden sposób nie kreują nowych form lingwistycznych, a są raczej artystycznym eksperymentem analizującym proces przekształcania form językowych.

Projekt powstawał na przełomie Października 2016 i Lipca 2017

0

 Balonfoto

 beautiful pictures from important moments  
bottom of page